Jos de Mey

De wachtkamer van de artistieke Architect Perspectivisch Manifest met gekooid Wijsheidssymbool
Vredig ondergesneeuwd binnentuintje met lichtjes getruceerde achterste-middenmuur Aqua-Via-Duct met twee individuën die al lang op weg zijn
> Knechten met zwaarwichtige lading in besneeuwde tuin van een kasteelheer met universele educatie Beautiful Building for a Big Belgian City
Binnenste-Buitenzicht van een zéér bijzondere woonkameruitbreiding Stil-leven aan een eigen-aardig vensterke
Portret van een versteende man Ceci n'est pas un Magritte