Jos de Mey

Twee, Compagnons de la Peur' van R.M. gevangen in een omlijsting van JdM

(1996, 30x24 cm)