Jos de Mey

'Knock-out' van de Grote Witte Beer na contactname met de Post-Escheriaanse Architectuur

(1998, 60x50 cm)