Jos de Mey

GPS antenne voor glimme uilen

(2005, 50x40 cm)