Jos de Mey

Enigmatische Pergola in Ruineuze Toestand

(1980, 100x120 cm)